Informacje praktyczne

Ważne daty:

22 stycznia – 21 kwietnia 2024
nabór abstraktów

17 maja 2024
informacja o zakwalifikowaniu prezentacji, otwarcie rejestracji oraz ogłoszenie wysokości opłat konferencyjnych

30 czerwca 2024
pierwszy termin płatności (po tej dacie opłata konferencyjna wzrasta o 150 zł)

10 sierpnia 2024
drugi termin płatności (po tej dacie opłata konferencyjna wzrasta o dodatkowe 150 zł)

30 sierpnia 2024
ostateczny termin płatności