Program Szkoły Letniej

Nabór na Szkołę Letnią został zakończony.

 

Warsztaty będą odbywały się w salach 2.8 i 2.9 (II piętro Instytytu Psychologii)

Dzień 1: 20 września

szkoła letnia - dzien 2

Dzień 2: 21 września

szkoła letnia - dzien 1