Osoby prowadzące

Nabór na Szkołę Letnią został zakończony.

Agata Gąsiorowska, Uniwersytet SWPS, Wydział Psychologii we Wrocławiu

Jest doktorem psychologii i zarządzania i doktorem habilitowanym psychologii, pracuje jako profesor nadzwyczajny w Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Jej podstawowe zainteresowania naukowe obejmują pogranicze psychologii ekonomicznej i społecznej, a także metodologię badań i psychometrię. Autorka książki pt. „Psychologiczne znaczenie pieniędzy” (2014) oraz wielu artykułów naukowych publikowanych w prestiżowych czasopismach międzynarodowych, dotyczących tego, w jaki sposób ludzie postrzegają i jak zachowują się w sytuacjach opartych na wymianie. Była redaktorem naczelnym czasopisma naukowego Psychologia Ekonomiczna, a także przez dwie kadencje skarbnikiem The International Association for Research in Economic Psychology. Obecnie jest członkiem Zarządu Society for Advances in Behavioral Economics.

Lili Kostrzanowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Psychologii

Pracuje jako adiunkt w Instytucie Psychologii. Zajmuje się statystyką – zarówno nauczaniem studentów, jak i popularyzowaniem na blogu Statystyka w Psychologii. Doktorat poświęciła porównaniu klasycznej szkoły testowania hipotez z bayesowską. Na jego kanwie przygotowuje szerszą, książkową publikację dla badaczy.

Katarzyna Cantarero, Uniwersytet SWPS, Wydział Psychologii we Wrocławiu

W swojej pracy zajmuje się badaniem oszukiwania, w tym zwłaszcza dylematem między prawdą a troską; bada także potrzebę i poczucie sensu. Realizowała (i realizuje) projekty dzięki wsparciu przyznanym przez instytucje zewnętrzne (m.in. NCN, NAWA). Zdobyła doświadczenie naukowe w kilku instytucjach polskich i zagranicznych (m.in. IP PAN, UAM, University of Essex, University of Granada).

Ewelina Smoktunowicz, Uniwersytet SWPS, Wydział Psychologii w Warszawie

Pracuje jako Adiunktka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu SWPS, gdzie kieruje zespołem w StresLab: Centrum Badań nad Stresem. Zajmuje się projektowaniem i testowaniem skuteczności interwencji internetowych, w szczególności skierowanych na ochronę zdrowia w pracy. Wykształcenie i doświadczenie zawodowe zdobywała w instytucjach w Polsce i za granicą, na Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Eindhoven University of Technology oraz Stockholm University. Wyniki swoich badań publikuje w międzynarodowych czasopismach. Posiada doświadczenie w kierowaniu i/lub realizacji grantów finansowanych przez NCN, NCBiR oraz Komisję Europejską (7 Program Ramowy oraz Horyzont). Była stypendyndystką Programu im. Bekkera finansowanego przez NAWA.