Formularze zgłoszeń

Do rejestracji uczestnika_czki oraz zgłoszenia wystąpienia służą dwa osobne formularze:

Ten formularz wypełniają tylko osoby będące pierwszymi autorami_kami wystąpień zgłaszanych jako prezentacje ustne, prezentacje BLITZ oraz plakaty, a także osoby organizujące sympozja.

Jeśli wystąpienie jest częścią sympozjum, formularz Zgłoszenie wystąpienia wypełnia tylko osoba organizująca sympozjum.

Ten formularz wypełniają wszystkie osoby, które będą uczestniczyć w konferencji (zarówno czynnie jak i biernie).