Warsztaty

Nabór na Szkołę Letnią został zakończony.

Szkoła Letnia odbędzie się w dniach 20-21.09.2023, tuż przed Zjazdem PSPS (22-24.09.2023). Oferowane podczas Szkoły Letniej warsztaty będą mieć na celu na poszerzanie kompetencji naukowo-metodologicznych uczestników i uczestniczek.

Poniżej krótki opis warsztatów oferowanych w tegorocznej edycji Szkoły Letniej PSPS:

Metaanaliza jako narzędzie analizy danych zastanych

Prowadząca: Agata Gąsiorowska, Uniwersytet SWPS, Wydział Psychologii we Wrocławiu

W ramach warsztatu, uczestnicy poznają podstawowe pojęcia związane z metaanalizą jako samodzielnym i pełnoprawnym rodzajem badania naukowego (integrative research lub literature-based discovery), pozwalającym określić, jakie wnioski płyną z całości publikacji z danego tematu, dając tym samym dokładniejszą i szerszą wiedzę niż analizowanie pojedynczych badań. W drugiej części, uczestnicy poznają podstaw posługiwania się oprogramowaniem w ramach common approach i w ramach multiple contrast standardized metą-analysis.

 

Na bayesowskim niebie nie ma gwiazd – podstawy statystyki bayesowskiej dla psychologów-naukowców

Prowadząca: Lili Kostrzanowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Psychologii

Warsztat jest przeznaczony dla badaczy i badaczek nauk społecznych na co dzień prowadzących analizę danych za pomocą narzędzi klasycznej statystyki (p-wartości, statystyk testowych, błędów I-go i II-go rodzaju), a którzy chcieliby poszerzyć wiedzę o narzędzia statystyki bayesowskiej. W trakcie tego warsztatu skupimy się na podstawach  statystyki bayesowskiej – funkcji wiarygodności oraz prawdopodobieństwa a priori (tj. danych i uprzedniej wiedzy badacza) i zobaczymy, jak twierdzenie Bayesa łączy jedno z drugim. Porównamy mechanizmy jednej i drugiej szkoły statystyki – poznamy ich wady i  zalety. W ramach praktycznej części warsztatu przeprowadzimy kilka bayesowskich odpowiedników najczęściej wykorzystywanych analiz statystycznych (korelacja, porównania międzygrupowe).

 

Grantowy mini know-how. O czym warto pamiętać przy aplikowaniu o granty

Prowadzące: Katarzyna Cantarero, Uniwersytet SWPS, Wydział Psychologii we Wrocławiu i Ewelina Smoktunowicz, Uniwersytet SWPS, Wydział Psychologii w Warszawie

Podczas tego warsztatu opowiemy o (nie tylko) własnych doświadczeniach dotyczących aplikowania o granty i realizowania grantów (NCN, NAWA, granty z Komisji Europejskiej). Przybliżymy specyfikę wymagań konkursowych na przykładach. Podczas warsztatu porozmawiamy o korzyściach z grantów, również tych mniej oczywistych, ale też o potencjalnych trudnościach związanych z ich realizacją oraz o tym, jak sobie z nimi radzić. Zapraszamy do udziału w warsztacie i wymiany zdań zarówno doświadczonych badaczy i badaczki, którzy zrealizowali już kilka projektów przy wsparciu instytucji zewnętrznych, jak i te osoby, które jeszcze nie były kierowniczkami/kierownikami grantów.