O konferencji

W porozumieniu z Komitetem Organizacyjnym naszego Zjazdu w Gdańsku na ostatnim posiedzeniu Zarządu PSPS podjęliśmy wspólnie decyzję o przesunięciu Zjazdu PSPS na 2022 rok. Jest ku temu kilka powodów. Pierwszym jest zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego o anulowaniu wszystkich wydarzeń „off-line”, które miały mieć miejsce na UG, do 30 września. Rozumiecie zatem, że już samo to uniemożliwia nam organizację Zjazdu w wybranym przez nas wcześniej terminie. Kolejnym powodem jest wciąż niepewna sytuacja epidemiczna – to prawda, że znaczna część z nas jest już pewnie po pierwszej dawce szczepionki i nie stanowilibyśmy dla siebie zagrożenia, niemniej musielibyśmy gdzieś spać, jakoś do Gdańska dojechać, gdzieś jeść, a wszystko to ciągle stoi pod sporym znakiem zapytania. Organizacja Zjazdu to bardzo duży wysiłek Organizatorów i nie chcemy, by ich praca poszła na marne (a tak stałoby się, gdybyśmy byli wczesną jesienią w lockdownie).

Co zamiast? Długo debatowaliśmy – organizacja całego Zjazdu online jest oczywiście możliwa, ale obawiamy się, że moglibyśmy tego mentalnie po tylu miesiącach nauki i spotkań online nie udźwignąć. Z drugiej strony dla wielu naszych Członków i Członkiń, zwłaszcza o statusie juniorów, to kolejny rok, w którym nie mogliby pokazać wyników swoich badań, dostać sensownej informacji zwrotnej, pogadać o wynikach. Dlatego chcemy Wam zaproponować Zjazd online, ale dużo krótszy, z silną orientacją na Juniorki i Juniorów właśnie, z prezentacjami blitz, jeśli się uda z jednym, ale bardzo porządnym keynote lecture. Oraz z Walnym Zgromadzeniem Członków i Członkiń (to zrobić musimy w myśl prawa) i jakimś wydarzeniem wspólnototwórczym. W tym momencie nie mamy jeszcze dokładnego planu, pracujemy nad nim intensywnie, ale ogólny zarys tego, jak taki Zjazd online będzie wyglądał zapowiada się mniej więcej tak. Dajcie nam chwilę, w następnych biuletynach będziemy informowali o szczegółach. Mam nadzieję, że rozumiecie, że podejmujemy tę decyzję z ciężkim sercem, ale w warunkach, jakie mamy, inna być nie może.

Zjazd odbędzie się zatem w Gdańsku w roku 2022 (na terenie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego). Organizatorami zjazdu są Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydział Psychologii w Sopocie Uniwersytetu SWPS.

Wystąpienia już zgłoszone zostaną rozważone do udziału w Zjeździe 2022.

Mamy nadzieję, że zobaczymy się w dobrym zdrowiu w roku 2022.

Keynote speakers

Sylvie Graf
Sylvie Graf
Ph.D.

Doc. Mgr. Sylvie Graf, Ph.D. works as senior researcher at the Institute of Psychology, Czech Academy of Sciences, where she founded and leads the Brno Lab of Intergroup Processes. Her main research interest relates to improving relations between social groups – through intergroup contact, mass media exposure, and careful use of language describing people in intergroup context.

Sverker Sikström
Sverker Sikström
Professor

Sverker Sikström is a professor in Cognitive Psychology at Lund university. His research interest includes computational models in psychology, with an interest in quantification of words as an outcome measure in behavioural sciences. His most recent work include measuring mental health in clinical settings using words words as outcome measures analysed by AI algorithms.

Lisa DeBruine
Lisa DeBruine
Professor

Lisa DeBruine – Professor in the Institute of Neuroscience and Psychology at the University of Glasgow. She runs the Face Research Lab and the KINSHIP project, a ERC Consolidator Grant to study “How do humans recognise kin?”. Her empirical empirical research focuses on kinship and how social perception of morphology affects social behaviour. Specifically, she is interested in how humans use facial resemblance to tell who their kin are and how people respond to cues of kinship in different circumstances. She is also interested in the behavioural immune system and how pathogens influence mating and social behaviours. Her meta-science interests include teaching computational skills for reproducible research, large-scale collaboration (especially the Psychological Science Accelerator), and developing web-based resources for increasing reproducibility in data collection and stimulus generation.

Rejestracja

Formularz rejestracyjny

Formularz rejestracyjny powinna wypełnić każda osoba biorąca udział w Zjeździe – dotyczy to zarówno udziału czynnego, jak i biernego. Poniższy formularz dotyczy zarówno REJESTRACJI udziału w Zjeździe oraz ZGŁOSZENIA aktywnego lub biernego udziału (po zamknięciu zbierania zgłoszeń do aktywnego udziału ta część formularza będzie nieaktywna).Sympozja

Trwają 100 minut. Prosimy o przesłanie abstraktów 5 prezentacji zorganizowanych tematycznie. Istnieje możliwość przesłania propozycji 4 prezentacji składających się na sympozjum oraz wskazanie dyskutanta/dyskutantki uczestniczących w sympozjum. Należy pamiętać, że wszystkie prezentacje zostaną przydzielone w tym samym czasie (15 min + 5 minut dyskusji), niezależnie od liczby prezentacji zawartych w sympozjum (tj. przy sympozjach z 4 prezentacjami pozostały czas przeznaczony zostanie dla dyskutanta/dyskutantki). Zgłoszenia sympozjum dokonuje organizator/organizatorka sympozjum. Można również wskazać jedną osobę współorganizującą  sympozjum. Zgłoszenia sympozjum muszą zawierać jedno streszczenie opisujące ogólne cele sympozjum i streszczenia dla każdego wystąpienia. 

Referaty

Czas przeznaczony na wystąpienie w trakcie sesji tematycznych obejmuje 15 minut (5 minut po prezentacji zarezerwowane jest na pytania i dyskusję). Na miejscu dostępne będą komputery z oprogramowaniem umożliwiającym odtworzenie prezentacji (system Windows). Zachęcamy do zapisywania prezentacji w pliku .pdf. Prosimy o przynoszenie prezentacji zapisanych na nośniku danych (pendrive, dysk przenośny) na 10 minut przed rozpoczęciem sesji.

Prezentacje Data Blitz

„Prezentacja błyskawiczna” to krótka 5-minutowa prezentacja, w której autorzy przedstawiają około 5 slajdów. Prezentacje Blitz zostaną zgrupowane wokół wspólnego tematu. Czas na dyskusję zostanie zapewniony na koniec każdej sesji. Prezentacje Blitz mogą omawiać wszystkie rodzaje badań, ale ten typ zgłoszenia jest szczególnie odpowiedni do prezentacji pojedynczych badań na nowe tematy lub badań pilotażowych, których wyniki Autor/Autorka poddać chce dyskusji  i uzyskać informacje zwrotne, pomocne dla dalszych prac badawczych.

Plakaty

Maksymalny rozmiar plakatu to B1 (70 cm x 90 cm)  w orientacji pionowej

Prosimy o dostarczenie plakatów do recepcji Zjazdu  w dniu prezentacji (zgodnie z programem szczegółowym) najpóźniej do godziny 12:00.

(ZAKTUALIZOWANE) Terminy i opłaty

Terminy

2020

15 grudnia  – otwarcie systemu rejestracji aktywnego uczestnictwa w Zjeździe i otwarcie rejestracji uczestnictwa w Zjeździe i Szkole Letniej PSPS

2021

UWAGA: niestety nadal nie wiemy kiedy i w jakiej formule odbędzie się zjazd – będziemy informować o ustaleniach organizatorów i Zarządu na niniejszej stronie oraz na łamach biuletynu

11 lipca – wzrost wysokości opłat konferencyjnych o 100 zł
16 lipca – ostateczny termin wnoszenia opłat za uczestnictwo w Szkole Letniej
14 września – wysokość opłat konferencyjnych wzrasta o kolejne 100 zł

—–

16-17 września – Letnia Szkoła PSPS
17-19 września spotykamy się na XVII Zjeździe PSPS w Gdańsku!

Opłaty konferencyjne

Kategorie opłat do 10 lipca do 13 września po 13 września
1. Członkowie PSPS JUNIORZY oraz Studenci studiów magisterskich * 200 300 400
2. Doktoranci (bez członkostwa PSPS) 250 350 450
3. Członkowie PSPS ZWYCZAJNI 300 400 500
4. Osoby spoza PSPS i nienależące do kategorii 2 lub 3 (lub członkowie PSPS z zaległościami w opłacaniu składek) 500 600 700

+ 150 zł Szkoła Letnia

* specjalna oferta: bierny udział w zjeździe studentów studiów magisterskich (bez wystąpienia) kosztuje 50 zł. Opłata ta jednak nie pokrywa przerw kawowych, lunchów i bankietu. Liczba takich miejsc jest ograniczona do 25 osób. 

Dane do przelewu

Numer konta, na który należy wnosić opłaty konferencyjne oraz opłaty za Szkołę Letnią:

 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej

 ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa 

 84 1020 1068 0000 1802 0072 0334 (PKO BP)

Ważne informacje

 • Jeśli chodzi o wysokość opłat konferencyjnych – decyduje dzień wpłynięcia na konto Stowarzyszenia. Osoby chcące dokonać opłaty w terminach, w których obowiązują niższe stawki, prosimy nie czekać do ostatniego dnia danego okresu! W przypadku, kiedy niższa opłata zostanie uiszczona w terminie, w którym już zniżka nie obowiązuje, prosić będziemy o dokonanie dopłaty. 
 • Tradycyjnie, wraz z opłatą konferencyjną, można uiścić składkę członkowską PSPS, powiększając kwotę przelewu o odpowiednią sumę.
 • Opłatę za Szkołę Letnią można zrobić tym samym przelewem, co opłatę za udział w Zjeździe (wtedy kwotę należy powiększyć o 150 zł).
 • Jeśli przelew zawiera któryś z dodatkowych elementów składowych, należy to wyraźnie zaznaczyć w tytule przelewu zgodnie z następującym schematem:
  • Tylko opłata za udział w Zjeździe
   Tytuł wpłaty: Zjazd PSPS Gdańsk – imię i nazwisko uczestnika
  • Opłata za udział w Zjeździe + udział w Szkole Letniej
   Tytuł wpłaty: Zjazd + Szkoła Letnia PSPS Gdańsk – imię i nazwisko uczestnika
  • Opłata za udział w Zjeździe + składka członkowska
   Tytuł wpłaty: Zjazd PSPS Gdańsk + składka członkowska za rok 2020 – imię i nazwisko uczestnika
  • Opłata za udział w Zjeździe + udział w Szkole Letniej + składka członkowska
   Tytuł wpłaty: Zjazd + Szkoła Letnia PSPS Gdańsk + składka członkowska za rok 2020 – imię i nazwisko uczestnika
 • Rezygnacja z uczestnictwa i prośby o zwrot dokonanej opłaty prosimy kierować na adres tomasz.besta@ug.edu.pl kierować najpóźniej do 31 sierpnia 2020 roku. Po tej dacie nie będzie możliwe uzyskanie zwrotu opłaty. 

Kontakt

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z Sekretarzem Komitetu Organizacyjnego Judytą Borchet (judyta.borchet@ug.edu.pl lub judyta.borchet@gmail.com).

Uwagi odnośnie strony: krybus@swps.edu.pl (webmaster)