Rodzaje wystąpień

Podczas Zjazdu możliwe będą wystąpienia w następujących formach (w języku polskim lub angielskim):

Prezentacja ustna

Prezentacja ustna powinna trwać 15 minut, zaś po każdej z nich 5 minut poświęcone jest na pytania i dyskusję. Prezentacje zostaną pogrupowane w sesje na podstawie pokrewieństwa tematycznego. 

Nadesłany abstrakt powinien mieć maksymalnie 1500 znaków, wliczając spacje.

Sympozjum

Sympozja organizowane są w dwóch formach – z dyskutantem_tką lub bez. Każda z nich trwa 100 minut. Sympozjum bez wskazanego_ej dyskutanta_tki składa się z pięciu wystąpień skupionych wokół wspólnego tematu (każde po 15 minut, oraz dodatkowo 5 minut pytań/dyskusji). Drugi rodzaj sympozjum skupia cztery 15-minutowe wystąpienia (z 5-minutowym czasem pytań/dyskusji), zaś pozostały czas jest wykorzystywany przez dyskutanta_tkę.

Zgłoszenia sympozjum (niezależnie od rodzaju) dokonuje osoba, która je organizuje, i to jej zadaniem jest wskazanie dyskutanta_tki (jeśli jest planowany_a) oraz wprowadzenie tytułu i streszczenia całości sympozjum, jak i podanie tytułów i abstraktów poszczególnych wystąpień. 

Nadesłane streszczenie sympozjum powinno mieć maksymalnie 2000 znaków, wliczając spacje, zaś abstrakt pojedynczego wystąpienia w ramach sympozjum – maksymalnie 1500 znaków, wliczając spacje.

Prezentacja BLITZ

Prezentacja typu BLITZ (tj. błyskawiczna) jest rodzajem szybkiej (5-minutowej) prezentacji ustnej złożonej z 5 slajdów, przedstawiającej przede wszystkim wyniki badań pojedynczych, wstępnych oraz pilotażowych. Podobnie jak prezentacje ustne, wystąpienia BLITZ będą grupowane tematycznie. Czas na pytania i dyskusje będzie wydzielony pod koniec każdej sesji wystąpień BLITZ.

Nadesłany abstrakt powinien mieć maksymalnie 1500 znaków, wliczając spacje.

Plakat

Plakat pozwala na zaprezentowanie swojej pracy w formie graficzno-tekstowej. Prosimy o przygotowanie posteru w orientacji pionowej, w formacie B1 (70,7 x 100 cm). Autor_ka plakatu będzie miał_a okazję porozmawiać na temat założeń, metod i wyników swoich badań bezpośrednio z zainteresowanymi osobami w trakcie tak zwanej sesji posterowej.

Nadesłany abstrakt powinien mieć maksymalnie 1500 znaków, wliczając spacje.