(ZAKTUALIZOWANE) Terminy i opłaty

Terminy

2020

15 grudnia  – otwarcie systemu rejestracji aktywnego uczestnictwa w Zjeździe i otwarcie rejestracji uczestnictwa w Zjeździe i Szkole Letniej PSPS

2021

UWAGA: niestety nadal nie wiemy kiedy i w jakiej formule odbędzie się zjazd – będziemy informować o ustaleniach organizatorów i Zarządu na niniejszej stronie oraz na łamach biuletynu

11 lipca – wzrost wysokości opłat konferencyjnych o 100 zł
16 lipca – ostateczny termin wnoszenia opłat za uczestnictwo w Szkole Letniej
14 września – wysokość opłat konferencyjnych wzrasta o kolejne 100 zł

—–

16-17 września – Letnia Szkoła PSPS
17-19 września spotykamy się na XVII Zjeździe PSPS w Gdańsku!

Opłaty konferencyjne

Kategorie opłat do 10 lipca do 13 września po 13 września
1. Członkowie PSPS JUNIORZY oraz Studenci studiów magisterskich * 200 300 400
2. Doktoranci (bez członkostwa PSPS) 250 350 450
3. Członkowie PSPS ZWYCZAJNI 300 400 500
4. Osoby spoza PSPS i nienależące do kategorii 2 lub 3 (lub członkowie PSPS z zaległościami w opłacaniu składek) 500 600 700

+ 150 zł Szkoła Letnia

* specjalna oferta: bierny udział w zjeździe studentów studiów magisterskich (bez wystąpienia) kosztuje 50 zł. Opłata ta jednak nie pokrywa przerw kawowych, lunchów i bankietu. Liczba takich miejsc jest ograniczona do 25 osób. 

Dane do przelewu

Numer konta, na który należy wnosić opłaty konferencyjne oraz opłaty za Szkołę Letnią:

 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej

 ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa 

 84 1020 1068 0000 1802 0072 0334 (PKO BP)

Ważne informacje

 • Jeśli chodzi o wysokość opłat konferencyjnych – decyduje dzień wpłynięcia na konto Stowarzyszenia. Osoby chcące dokonać opłaty w terminach, w których obowiązują niższe stawki, prosimy nie czekać do ostatniego dnia danego okresu! W przypadku, kiedy niższa opłata zostanie uiszczona w terminie, w którym już zniżka nie obowiązuje, prosić będziemy o dokonanie dopłaty. 
 • Tradycyjnie, wraz z opłatą konferencyjną, można uiścić składkę członkowską PSPS, powiększając kwotę przelewu o odpowiednią sumę.
 • Opłatę za Szkołę Letnią można zrobić tym samym przelewem, co opłatę za udział w Zjeździe (wtedy kwotę należy powiększyć o 150 zł).
 • Jeśli przelew zawiera któryś z dodatkowych elementów składowych, należy to wyraźnie zaznaczyć w tytule przelewu zgodnie z następującym schematem:
  • Tylko opłata za udział w Zjeździe
   Tytuł wpłaty: Zjazd PSPS Gdańsk – imię i nazwisko uczestnika
  • Opłata za udział w Zjeździe + udział w Szkole Letniej
   Tytuł wpłaty: Zjazd + Szkoła Letnia PSPS Gdańsk – imię i nazwisko uczestnika
  • Opłata za udział w Zjeździe + składka członkowska
   Tytuł wpłaty: Zjazd PSPS Gdańsk + składka członkowska za rok 2020 – imię i nazwisko uczestnika
  • Opłata za udział w Zjeździe + udział w Szkole Letniej + składka członkowska
   Tytuł wpłaty: Zjazd + Szkoła Letnia PSPS Gdańsk + składka członkowska za rok 2020 – imię i nazwisko uczestnika
 • Rezygnacja z uczestnictwa i prośby o zwrot dokonanej opłaty prosimy kierować na adres tomasz.besta@ug.edu.pl kierować najpóźniej do 31 sierpnia 2020 roku. Po tej dacie nie będzie możliwe uzyskanie zwrotu opłaty.