Terminy i opłaty

Z uwagi na to, że 5.09 upłynął termin wnoszenia opłat za udział w Zjeździe, prosimy o ostateczne uregulowanie ewentualnych zaległości. Informujemy też, że w tym roku nie będzie możliwości wniesienia żadnych opłat na miejscu.

Ważne terminy

24.01.2023

Otwarcie systemu zgłaszania wystąpień i rejestracji uczestnictwa

25.05.2023

Zamknięcie systemu zgłaszania wystąpień i rejestracji uczestnictwa

16.06.2023

Informacja o akceptacji zgłoszenia

04.07.2023

I termin opłat, potem wzrost opłaty o 100 zł

29.08.2023

II termin opłat, potem wzrost opłaty o kolejne
100 zł

05.09.2023

Ostateczny termin wnoszenia opłat

Opłaty konferencyjne

Przed dokonaniem wpłaty prosimy o upewnienie się, że zarejestrował_a się Pan_i za pomocą tego formularza: [FORMULARZ REJESTRACJI]

* 5 września to ostateczny termin wnoszenia opłaty konferencyjnej. Niewniesienie opłaty w tym terminie będzie skutkowało skreśleniem z listy uczestników i programu.

Szczegółowe informacje na temat opłat i warunków uczestnictwa w Zjeździe znajdują się w REGULAMINIE (kliknij tutaj).

Dokonywanie wpłat

Opłat za uczestnictwo w Zjeździe oraz imprezach towarzyszących tj. Szkole Letniej czy Bankiecie, prosimy dokonywać łącznie (w formie jednego przelewu) według podanej poniżej instrukcji i zgodnie z wykazem opłat przedstawionym w powyższej tabeli. Konto prowadzone jest w PLN (ma włączoną opcję przewalutowania).

Dane do przelewu:

Adresat przelewu: Uniwersytet Łódzki

Numer konta (Pekao SA): 32 1240 6292 1111 0011 2047 1079

W tytule przelewu: Imię i nazwisko uczestnika + informacja, na kogo ma być wystawiona faktura

UWAGA!

Zgodnie z regulacjami obowiązującymi na Uniwersytecie Łódzkim, warunkiem otrzymania faktury jest wpisanie w tytule przelewu: imienia i nazwiska uczestnika oraz informacji, na kogo wystawić fakturę – jest to szczególnie istotne przy dokonywaniu opłaty z konta prywatnego.

Jeśli potrzebna będzie faktura na instytucję wówczas w tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko + dopisek “faktura na [nazwa instytucji, bez szczegółowych danych]”.

Przykład: Jan Kowalski faktura na Uniwersytet Jagielloński 

Jeśli potrzebują Państwo faktury na osobę prywatną, to w tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko + dopisek “faktura na imię i nazwisko uczestnika”.

Przykład: Jan Kowalski faktura na Jan Kowalski 

Składka członkowska PSPS

Wpłaty bieżących lub zaległych składek prosimy dokonywać osobno na konto Stowarzyszenia:

Adresat przelewu:  Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej

Numer konta (PKO BP): 84 1020 1068 0000 1802 0072 0334

W tytule przelewu: PSPS składka członkowska IMIĘ I NAZWISKO za rok ….

Można również skorzystać z formularza na stronie PSPS: https://psps.badania.net/skladki/oplac-skladki/