Rejestracja

Formularz rejestracyjny

Formularz rejestracyjny powinna wypełnić każda osoba biorąca udział w Zjeździe – dotyczy to zarówno udziału czynnego, jak i biernego. Poniższy formularz dotyczy zarówno REJESTRACJI udziału w Zjeździe oraz ZGŁOSZENIA aktywnego lub biernego udziału (po zamknięciu zbierania zgłoszeń do aktywnego udziału ta część formularza będzie nieaktywna).Sympozja

Trwają 100 minut. Prosimy o przesłanie abstraktów 5 prezentacji zorganizowanych tematycznie. Istnieje możliwość przesłania propozycji 4 prezentacji składających się na sympozjum oraz wskazanie dyskutanta/dyskutantki uczestniczących w sympozjum. Należy pamiętać, że wszystkie prezentacje zostaną przydzielone w tym samym czasie (15 min + 5 minut dyskusji), niezależnie od liczby prezentacji zawartych w sympozjum (tj. przy sympozjach z 4 prezentacjami pozostały czas przeznaczony zostanie dla dyskutanta/dyskutantki). Zgłoszenia sympozjum dokonuje organizator/organizatorka sympozjum. Można również wskazać jedną osobę współorganizującą  sympozjum. Zgłoszenia sympozjum muszą zawierać jedno streszczenie opisujące ogólne cele sympozjum i streszczenia dla każdego wystąpienia. 

Referaty

Czas przeznaczony na wystąpienie w trakcie sesji tematycznych obejmuje 15 minut (5 minut po prezentacji zarezerwowane jest na pytania i dyskusję). Na miejscu dostępne będą komputery z oprogramowaniem umożliwiającym odtworzenie prezentacji (system Windows). Zachęcamy do zapisywania prezentacji w pliku .pdf. Prosimy o przynoszenie prezentacji zapisanych na nośniku danych (pendrive, dysk przenośny) na 10 minut przed rozpoczęciem sesji.

Prezentacje Data Blitz

„Prezentacja błyskawiczna” to krótka 5-minutowa prezentacja, w której autorzy przedstawiają około 5 slajdów. Prezentacje Blitz zostaną zgrupowane wokół wspólnego tematu. Czas na dyskusję zostanie zapewniony na koniec każdej sesji. Prezentacje Blitz mogą omawiać wszystkie rodzaje badań, ale ten typ zgłoszenia jest szczególnie odpowiedni do prezentacji pojedynczych badań na nowe tematy lub badań pilotażowych, których wyniki Autor/Autorka poddać chce dyskusji  i uzyskać informacje zwrotne, pomocne dla dalszych prac badawczych.

Plakaty

Maksymalny rozmiar plakatu to B1 (70 cm x 90 cm)  w orientacji pionowej

Prosimy o dostarczenie plakatów do recepcji Zjazdu  w dniu prezentacji (zgodnie z programem szczegółowym) najpóźniej do godziny 12:00.