Program ramowy

Program ramowy

22 września (piątek)

Otwarcie Zjazdu
Wykład plenarny
Sesje, sympozja, panele dyskusyjne
Sesja posterowa
Spotkanie nieformalne/wydarzenia towarzyszące

23 września (sobota)

Wykład plenarny
Sesje, sympozja, panele dyskusyjne
Sesja posterowa
Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń PSPS
Bankiet

24 września (niedziela)

Sesje, sympozja, panele dyskusyjne
Wykłady osób nagrodzonych przez PSPS
Zamknięcie Zjazdu