Z uwagi na to, że 5.09 upłynął termin wnoszenia opłat za udział w Zjeździe, prosimy o ostateczne uregulowanie ewentualnych zaległości. Informujemy też, że w tym roku nie będzie możliwości wniesienia żadnych opłat na miejscu.

Ważne terminy

24.01.2023

Otwarcie systemu zgłaszania wystąpień i rejestracji uczestnictwa

25.05.2023

Zamknięcie systemu zgłaszania wystąpień i rejestracji uczestnictwa

16.06.2023

Informacja o akceptacji zgłoszenia

04.07.2023

I termin opłat, potem wzrost opłaty o 100 zł

29.08.2023

II termin opłat, potem wzrost opłaty o kolejne
100 zł

05.09.2023

Ostateczny termin wnoszenia opłat