Komitety

Komitet naukowy

 • prof. dr hab. Agata Gąsiorowska | Uniwersytet SWPS – przewodnicząca komitetu naukowego
 • dr hab. Wacław Bąk, prof. KUL | Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • dr hab. Tomasz Besta, prof. UG | Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Michał Bilewicz, prof. UW | Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Tomasz Grzyb, prof. USWPS | Uniwersytet SWPS
 • dr hab. Katarzyna Jaśko, prof. UJ | Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Maciej Karwowski | Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Eugenia Mandal | Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Mariola Paruzel-Czachura, prof. UŚ | Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. dr hab. Magdalena Żemojtel-Piotrowska | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Komitet organizacyjny

 • dr Karolina Dukała
 • dr Anna Gorzołka
 • dr Anna Hełka
 • dr Maria Mondry
 • dr hab. Michał Parzuchowski, prof. SWPS
 • dr hab. Katarzyna Popiołek, prof. SWPS