Keynotes

W trakcie 19 Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej będziemy mieli zaszczyt gościć wybitnych prelegentów:

  • prof. Anjana Chattejee, wybitnego neuronaukowca, profesora neurologii, psychologii i architektury oraz dyrektora Penn Center for Neuroaesthetics na University of Pennsylvania, który wygłosi wykład „Art, Architecture, and Human Wellbeing”;
  • prof. Dariusza Dolińskiego, cenionego psychologa społecznego, kierownika Katedry Psychologii Społecznej na Wydziale Psychologii we Wrocławiu Uniwersytetu SWPS, który wystąpi z prezentacją „Konflikt unikanie-unikanie jako model wyjaśniający posłuszeństwo w paradygmacie Milgrama”;
  • prof. Rolanda Imhoffa, profesora psychologii społecznej i prawnej na Uniwersytecie w Mainz, który wygłosi prelekcję zatytułowaną „On Lumping and Splitting: What Determines How We Categorize Our Social Ecology?”.