Informacje praktyczne

Ważne daty:

22 stycznia – 21 kwietnia 2024
nabór abstraktów

17 maja 2024
informacja o zakwalifikowaniu prezentacji, otwarcie rejestracji oraz ogłoszenie wysokości opłat konferencyjnych

30 czerwca 2024
pierwszy termin płatności (po tej dacie opłata konferencyjna wzrasta o 150 zł)

10 sierpnia 2024
drugi termin płatności (po tej dacie opłata konferencyjna wzrasta o dodatkowe 150 zł)

30 sierpnia 2024
ostateczny termin płatności

Opłaty konferencyjne:

Opłata podstawowa
do 30.06 (bez uroczystej kolacji*)
Członkowie PSPS** 470 zł
Członkowie PSPS juniorzy (studenci i doktoranci)** 350 zł
Studenci i doktoranci spoza PSPS 420 zł
Pozostali 600 zł

Opłata pełna
do 30.06 (z uroczystą kolacją*)
Członkowie PSPS** 770 zł
Członkowie PSPS juniorzy (studenci i doktoranci)** 650 zł
Studenci i doktoranci spoza PSPS 720 zł
Pozostali 900 zł

* Uroczysta kolacja konferencyjna odbędzie się 20 września w Hotelu NOVOTEL Katowice Centrum, al. Walentego Roździeńskiego 16.
** Członowie posiadający uregulowane składki członkowskie w PSPS.

Uwaga:
Opłaty wnoszone w lipcu wzrastają o 150 zł w stosunku do opłat w powyższej tabeli.
Opłaty wnoszone w sierpniu wzrastają o 150 zł w stosunku do opłat wnoszonych w lipcu.