Terminy i opłaty

Terminy i opłaty Z uwagi na to, że 5.09 upłynął termin wnoszenia opłat za udział w Zjeździe, prosimy o ostateczne uregulowanie ewentualnych zaległości. Informujemy też, że w tym roku nie będzie możliwości wniesienia żadnych opłat na miejscu. Ważne terminy 24.01.2023 Otwarcie systemu zgłaszania wystąpień i rejestracji uczestnictwa 25.05.2023 Zamknięcie systemu zgłaszania wystąpień i rejestracji uczestnictwa 16.06.2023 Informacja o akceptacji …